s

Pirastro Cello Strings

Chromcor Cello C String

No reviews

$ 28.45 $ 26.00

Pirastro Cello Strings

Chromcor Cello C String

No reviews

$ 28.45 $ 26.00

Chrome steel wound/steel core, Item: 3394

Easy response with a rounded, brilliant tone